Sportlaan 5, 8084 VA ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084VA 5
Publicatiedatum
29-06-2021
Einddatum
10-08-2021
Kaart behorende bij: Sportlaan 5, 8084 VA ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 24 juni 2021)
Activiteiten Bouwen en Reclame: het vervangen van de handelsreclame, het vervangen van de bestaande dakinstallatie, het wijzigen van de brandwerende scheiding en het toevoegen van anti-rampalen tegen de gevel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.