Sportlaan 50, 8084 VC ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084VC 50
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Sportlaan 50, 8084 VC ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Sportlaan 50, 8084 VC ’t Harde (binnengekomen 13 januari 2021)
Activiteit Inrit/uitweg: het verbreden van de inrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.