Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081EM 17
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg (binnengekomen 6 november 2020)
Activiteit Slopen: het gedeeltelijk slopen van het pand in verband met renovatie.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.