Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EM 17
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Smeesteeg 17, 8081 EM Elburg (verzonden 22 maart 2021)
Activiteiten Bouwen, Monument en Sloop: het verbouwen en renoveren van de bovenwoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.