Smedestraat 30, 8081 EH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EH 30
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Smedestraat 30, 8081 EH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Smedestraat 30, 8081 EH Elburg (verzonden 12 maart 2021)
Activiteiten Monument en Bouwen: het vervangen van enkelglas door monumentenglas.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.