Schouwenburg 1, 8084 PE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PE 1
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Schouwenburg 1, 8084 PE ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Activiteit Milieu: omgevingsvergunning beperkte milieutoets.(verzonden 11 mei 2021)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.