Schouwenburg 1, 8084 PE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PE 1
Publicatiedatum
23-02-2021
Einddatum
06-04-2021
Kaart behorende bij: Schouwenburg 1, 8084 PE ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Schouwenburg 1, 8084 PE ’t Harde (binnengekomen 15 februari 2021)
Activiteit Milieu: het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.