Schootsveld, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2032; Loswal, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Schootsveld, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2032; Loswal, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Schootsveld, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2032; Loswal, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626 (binnengekomen 15 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk plaatsen van twee tenten voor het stallen van fietsen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.