Schootbruggeweg 8, 8085 RW Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RW 8
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Schootbruggeweg 8, 8085 RW Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Schootbruggeweg 8, 8085 RW Doornspijk (verzonden 30 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.