Schootbruggeweg 1, 8085 RV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RV 1
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Schootbruggeweg 1, 8085 RV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Schootbruggeweg 1, 8085 RV Doornspijk (binnengekomen 18 juli 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een ruwe berk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.