Scholtenssteeg, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 4993 en 4994

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Doornspijk D 4993
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Scholtenssteeg, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 4993 en 4994 (binnengekomen 23 juli 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het plaatsen van een heg en een duiker.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht