Schietweg in omgeving van Koeweg 1 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8218

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PN 1
Publicatiedatum
15-10-2019
Einddatum
26-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Schietweg in omgeving van Koeweg 1 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8218 (binnengekomen 2 oktober 2019)
Het kappen van twee berken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht