Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CN 4
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg (verzonden 17 september 2020)
Activiteiten Monument en Bouwen: het vervangen van de dakgoot en het boeideel.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.