Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CN 4
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Schapesteeg 4, 8081 CN Elburg (binnengekomen 1 juni 2020)
Activiteit Monument: het vervangen van de dakgoot en het boeideel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.