Rode Landsweg 24, 8085 SM Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SM 24 A
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Rode Landsweg 24, 8085 SM Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Rode Landsweg 24, 8085 SM Doornspijk (verzonden 14 januari 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van een nieuwe berging en een dierenverblijf.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.