Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SM 24
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk (binnengekomen 23 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met aanbouw.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.