Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SM 24
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Rode Landsweg 24A, 8085 SM Doornspijk (verzonden 2 juni 2020)
Activiteit Uitweg: het aanleggen van een uitrit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.