Renoveren van diverse adressen; Kiezelstraat, Talksteenstraat en Zandsteenstraat 't Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084XK 73
Publicatiedatum
14-06-2021
Einddatum
26-07-2021
Kaart behorende bij: Renoveren van diverse adressen; Kiezelstraat, Talksteenstraat en Zandsteenstraat 't Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Kiezelstraat 2 t/m 24, 8084 XZ ’t Harde, Talksteenstraat 10 t/m 16 en 17 t/m 27, 8084 XW ’t Harde en Zandsteenstraat 73 t/m 87, 8084 XJ ’t Harde (binnengekomen 14 juni 2021)
Activiteit Bouwen: het renoveren van de woningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.