Puttenerpad 5A, 8081 RE Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081RE 5
Publicatiedatum
08-12-2020
Einddatum
19-01-2021
Kaart behorende bij: Puttenerpad 5A, 8081 RE Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Puttenerpad 5A, 8081 RE Elburg (binnengekomen 30 november 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een dakopbouw.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.