Prins Willem Alexanderlaan 18, 8084 AB ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AB 18
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
01-12-2020
Kaart behorende bij: Prins Willem Alexanderlaan 18, 8084 AB ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Willem Alexanderlaan 18, 8084 AB ’t Harde (binnengekomen 13 oktober 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee grove dennen en een Oostenrijkse den.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.