Prins Willem Alexanderlaan 13, 8084 AA ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AA 13
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Prins Willem Alexanderlaan 13, 8084 AA ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Prins Willem Alexanderlaan 13, 8084 AA ’t Harde (verzonden 2 juni 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee grove dennen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.