Prins Mauritslaan 5, 8084 AK ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AK 5
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Prins Mauritslaan 5, 8084 AK ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Mauritslaan 5, 8084 AK ’t Harde (binnengekomen 25 mei 2020)
Activiteit Uitweg: het verbreden van de uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.