Prins Johan Frisolaan 6, 8084 AD ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AD 6
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Johan Frisolaan 6, 8084 AD ’t Harde (binnengekomen 20 september 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een blauwspar.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht