Prins Johan Frisolaan 21, 8084 AC ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AC 21
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Prins Johan Frisolaan 21, 8084 AC ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Prins Johan Frisolaan 21, 8084 AC ’t Harde (verzonden 14 mei 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het verbreden van de oprit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.