Prins Constantijnlaan 8, 8084 AG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AG 8
Publicatiedatum
18-08-2020
Einddatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 8, 8084 AG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 8, 8084 AG ’t Harde (verzonden 13 augustus 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een spar. 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.