Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AG 4
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde (binnengekomen 25 januari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee fijnsparren.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.