Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084AG 4
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 4, 8084 AG ’t Harde (verzonden 4 februari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van een eik.

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.