Prins Constantijnlaan 3, 8084 AE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AE 3
Publicatiedatum
08-09-2020
Einddatum
20-10-2020
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 3, 8084 AE ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 3, 8084 AE ’t Harde (binnengekomen 27 augustus 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een eik en een berk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.