Prins Constantijnlaan 1, 8084 AE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AE 1
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 1, 8084 AE ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 1, 8084 AE ’t Harde (binnengekomen 26 augustus 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een larix en vijf douglassparren.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.