Prins Constantijnlaan 10, 8084 AG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AG 10
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Prins Constantijnlaan 10, 8084 AG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 10, 8084 AG ’t Harde (binnengekomen 4 juni 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee dennenbomen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.