Polinder RVS Lastechniek, t.a.v. de heer M.G. Polinder, Het Straatje 6, 8081 RN Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081RN 6
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Polinder RVS Lastechniek, t.a.v. de heer M.G. Polinder, Het Straatje 6, 8081 RN Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Polinder RVS Lastechniek, t.a.v. de heer M.G. Polinder, Het Straatje 6, 8081 RN Elburg.

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

•    Het lassen van metalen
•    Het in werking hebben van een acculader

Voornoemde melding is in de periode van 30 september 2020 tot 11 november 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.