Pluutstraat 8, 8081 MA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081MA 8
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Pluutstraat 8, 8081 MA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Pluutstraat 8, 8081 MA Elburg (binnengekomen 28 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.