Pluutstraat 122, 8081 MD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081MD 122
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Pluutstraat 122, 8081 MD Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Pluutstraat 122, 8081 MD Elburg (binnengekomen 30 september 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.