Plaatsen container

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084BL 24
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Plaatsen container Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk mogen plaatsen van een container op een parkeerplaats gelegen tegenover Kruisakkerweg 24 in ’t Harde voor de periode van 30 april t/m 8 mei 2021.
Verzonden: 14 april 2021.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Vergunningverlening, tel. 0525-688688.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.