Paterijstraat 4A1 t/m 4A12 en aB1 t/m 4B12, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2172

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081TA 4
Publicatiedatum
29-10-2019
Einddatum
10-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Paterijstraat 4A1 t/m 4A12 en aB1 t/m 4B12, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2172 (binnengekomen 22 oktober 2019)
Activiteiten Bouwen, Inrit/uitweg en Kappen: het bouwen van 20 appartementen ‘Hof van Kinsbergen’, het aanleggen van een uitrit en het kappen van twee berken, twee essen, een sierkers, een linde, een Italiaanse populier, een meidoorn en een haagbeuk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht