Paterijstraat 4A1 - A10 en 4B1 - 4B10, 8081 TA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TA 4
Publicatiedatum
05-11-2019
Einddatum
17-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Paterijstraat 4A1 - A10 en 4B1 - 4B10, 8081 TA Elburg (verzonden 31 oktober 2019)
Activiteit Bouwen, Inrit/uitweg en Kappen: het bouwen van 20 appartementen ‘Hof van Kinsbergen’, het aanleggen van een uitrit en het kappen van twee berken, twee essen, een sierkers, een linde, een Italiaanse populier, een meidoorn en een haagbeuk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.