Parkweg 65, 8084 GH ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084GH 65
Publicatiedatum
15-12-2020
Einddatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Parkweg 65, 8084 GH ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Parkweg 65, 8084 GH ’t Harde (verzonden 10 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een dakopbouw op de zijgevel van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.