Parkweg 57, 8084 GH ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GH 57
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Parkweg 57, 8084 GH ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Parkweg 57, 8084 GH ’t Harde (binnengekomen 10 november 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een grove den.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.