Parkweg 19, 8084 GG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GG 19
Publicatiedatum
12-01-2021
Einddatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Parkweg 19, 8084 GG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Parkweg 19, 8084 GG ’t Harde (binnengekomen 31 december 2020)
Activiteit Bouwen: het verbouwen van de bestaande woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.