Parallelweg 7, 8081 AD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Parallelweg 7, 8081 AD Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Parallelweg 7, 8081 AD Elburg (binnengekomen 17 augustus 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen van gevel- en dakpanelen alsmede het vervangen van de loop- en roldeuren van de schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.