Oude Zeeweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 4288

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085TB 5
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Oude Zeeweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 4288 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Zeeweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 4288 (binnengekomen 24 mei 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van zeven elzen en een berk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.