Oude Molenweg 15, 8085 SW Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SW 15
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Oude Molenweg 15, 8085 SW Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Molenweg 15, 8085 SW Doornspijk (binnengekomen 11 maart 2021)
Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik en Milieu: het realiseren van een monomestvergistingsinstallatie.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.