Melkveebedrijf Lage-Bijssel, t.a.v. de heer W. Bonestroo, Oude Molenweg 13 en 15, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085SV 13
Publicatiedatum
08-06-2021
Einddatum
20-07-2021
Kaart behorende bij: Melkveebedrijf Lage-Bijssel, t.a.v. de heer W. Bonestroo, Oude Molenweg 13 en 15, 8085 SV Doornspijk

Beschrijving

De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    het oprichten en in werking hebben van een installatie voor het vergisten van 11.000 kubieke meter dierlijke mest per jaar (deze installatie bestaat uit een vergistingssilo (inhoud circa 1.260 m³, met gasdicht buffer-dak (Biolectric Reactor)), een gasdichte navergister (inhoud 850 m³), een warmtekrachtinstallatie 74 kW (twintig feet container met Biolectric WKK installatie) en bijbehorende leidingen, pompen etc. voor het transporteren van dierlijke mest, digestaat, biogas, elektriciteit en warmte;
•    het gebruiken van het bestaande mestbassin voor de opslag van digestaat dat niet meer biologisch actief is;
•    het verplaatsen van vier sleufsilo’s en vervangen door drie sleufsilo’s (twee van de nieuwe sleufsilo’s worden gebruikt voor de opslag van voer/bijproducten en de derde sleufsilo is voor de opslag van vaste mest en tevens het gebruik als spoelplaats).

Voornoemde melding is in de periode van 9 juni 2021 tot 21 juli 2021 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.