Oude Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AP 76
Publicatiedatum
15-09-2020
Einddatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Oude Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk (binnengekomen 9 september 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een oprit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.