Oude Hogeweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 5281

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg D 5281
Publicatiedatum
28-05-2019
Einddatum
09-07-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Hogeweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 5281 (binnengekomen 18 mei 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht