Oude Hogeweg 20 en 22, 8085 PA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PA 20
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Oude Hogeweg 20 en 22, 8085 PA Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Hogeweg 20 en 22, 8085 PA Doornspijk
(binnengekomen 5 mei 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.