Oude Hogeweg 20/22, 8085 PA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PA 20
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Oude Hogeweg 20/22, 8085 PA Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Hogeweg 20/22, 8085 PA Doornspijk (binnengekomen 26 maart 2021)
Activiteiten Monument en Bouwen: het restaureren van de woonboerderij.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.