Oude Harderwijkerweg 8, 8085 PH Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PH 8
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Oude Harderwijkerweg 8, 8085 PH Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Harderwijkerweg 8, 8085 PH Doornspijk (binnengekomen 7 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.