Oude Harderwijkerweg 54A, 8085 PH Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PH 54
Publicatiedatum
12-01-2021
Einddatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Oude Harderwijkerweg 54A, 8085 PH Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oude Harderwijkerweg 54A, 8085 PH Doornspijk (verzonden 6 januari 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een dakopbouw met een klein dakterras aan de achterzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.