Oude Brandweg 1, 8084 PX ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PX 1
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Brandweg 1, 8084 PX ’t Harde (binnengekomen 8 november 2019)
Activiteit Aanleggen: het verharden van de bovenlaag van het zandpad.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.