Oostloo 6, 8084 PK ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PK 6
Publicatiedatum
12-01-2021
Einddatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Oostloo 6, 8084 PK ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oostloo 6, 8084 PK ’t Harde (binnengekomen 4 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een omheining met stroomdraad om een paardenbak.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.