Oostendorperstraatweg 3B, 8081 RH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081RH 3
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Oostendorperstraatweg 3B, 8081 RH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oostendorperstraatweg 3B, 8081 RH Elburg
(verzonden 7 april 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het wijzigen van het gebruik van het pand ten behoeve van het realiseren van een tandartspraktijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.